Kỹ Thuật Viên Piano

Dịch Vụ Chăm Sóc Đàn Piano, Sửa Chữa, Bảo Dưỡng, Vệ Sinh Đàn, Cân Chỉnh Quy Định, Lên Dây Đàn Piano

Menu

Hanoi Piano Service, Piano Tuning, Repair and Cleaning

KyThuatVienPiano established in 2015

Our services provide: Piano tuning, regulation, voicing. Piano repair, sticking piano key and cleaning with our team of technicians and staff are well trained.
We'll bring the best piano experience.

Nguyen Van Tap

 

CONTACT
kythuatvienpiano@gmail.com
Mobile:  0968807718

Các bài viết khác

Piano Tuning
Piano Tuning
Repair and regulation
Repair and regulation
Piano voicing
Piano voicing
Piano Appraisal
Piano Appraisal

Nhà cung cấp chính hãng