Video tham khảo

  • Lấy cao độ chuẩn cho đàn piano
  • Kỹ thuật viên lên dây đàn piano tại nhà khách hàng
  • Quy trình bảo dưỡng đàn piano cơ